19.03.2019.
Spotkanie Niebezpieczne substancje, niebezpieczne osoby
W dniu 20 października 2017 roku w związku z doniesieniami medialnymi o niebezpiecznych substancjach wyglądających jak popularne słodycze, zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej przygotował dla uczniów klas 4 - 7 spotkanie profilaktyczne

Celem spotkania było poinformowanie uczniów o skutkach dla zdrowia spożycia nieznanych substancji. Uczniowie zyskali wiedzę i umiejętności jak asertywnie odmówić przyjmowania nieznanych substancji od nieznajomych oraz jak chronić siebie i swoich kolegów w sytuacjach zagrożenia. Ponadto przypomniano dzieciom o zasadach zachowania się w drodze do szkoły i zachowaniu się w przypadku zaczepek ze strony nieznajomych osób.

 


Reklama:klimatyzacja