19.03.2019.
Próbna ewakuacja
W piątek 20 października 2017 roku odbyły się w naszej szkole ćwiczenia w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.

Na miejscu zbiórki sprawdzono stan osobowy ewakuowanych (wszyscy nauczyciele mający pod opieką uczniów złożyli prowadzącej działania ewakuacyjne, pani pedagog Irenie Pych, raport z przebiegu działań). Nauczyciele zabezpieczyli podstawową dokumentację pedagogiczną (opiekunowie grup zabrali ze sobą dzienniki). U ewakuowanych nie zaobserwowano żadnych objawów paniki, stosowano się do poleceń kierującego akcją. Wszystkim znane były instrukcje na wypadek pożaru, a na drogach ewakuacyjnych panował spokój.

Ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadzono w obecności przedstawicieli Komendy Rejonowej Policji – Warszawa IV oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Dowódca jednostki pożarniczej oraz funkcjonariusze policji pozytywnie ocenili zachowanie personelu szkoły oraz ich podopiecznych.
 


Reklama:klimatyzacja