24.03.2019.
Dzień papieski
Jak co roku dnia 17-go października obchodziliśmy kolejny Dzień Papieski pod hasłem IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ. Uczniowie klasy IV s przygotowali inscenizację przypominającą postać wielkiego Polaka Jana Pawła II.
Uroczystość odbyła się w dwóch grupach: klasy 0-3 na 4-tej lekcji,  klasy 4-7 na 5-tej lekcji.
Dodatkowo przeprowadzony został konkurs plastyczny pt. "Papież i dzieci". Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia ufundowała nagrody dla uczestników, a ksiądz Proboszcz słodycze.
 


Reklama:klimatyzacja