18.01.2019.
Sprzątanie świata
26 września 2017 r. nasza szkoła, jak każdego roku, przyłączyła się do akcji „Sprzątanie świata” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia.

Wzorem lat ubiegłych uczniowie zaopatrzeni w rękawice i worki na śmieci porządkowali teren w okolicy szkoły. Byliśmy na skwerach przy ulicy Platynowej, Złotej i Żelaznej. Nasi najmłodsi porządkowali teren szkoły i boiska. Akcja miała na celu uwrażliwienie uczniów na troskę o najbliższe otoczenie, miejsce, w którym mieszkamy i spędzamy wolny czas, a także uwrażliwienie na troskę o środowisko w szerszym aspekcie, w aspekcie ogólnopolskim. Uczniowie mieli okazję utrwalić swoją wiedzę na temat sposobów i celów segregacji odpadów. Nasze działania wzbudziły zainteresowanie i aprobatę społeczności lokalnej i mamy nadzieję, że tak, jak w nas, obudziły potrzebę dbania o nasze wspólne dobro – przyrodę.


 


Reklama:klimatyzacja