24.03.2019.
Piknik ekologiczny klas IV- VII
13 października 2017 r. zgodnie z jesienną tradycją, odbył się coroczny „Piknik ekologiczny”. Tak, jak w latach ubiegłych pogoda była da nas łaskawa i umożliwiła wyjazd – tym razem do Parku Szymańskiego, przy skrzyżowaniu ulic Elekcyjnej i Wolskiej.

Wszyscy uczniowie klas IV – VII byli uczestnikami wyprawy. Celami pikniku było między innymi kształtowanie postaw proekologicznych, kształtowanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych, kształtowanie umiejętności pracy w zespole i integrowanie zespołu klasowego, propagowanie zdrowego stylu życia. Uczniowie mieli wykonać zadania w dwóch obszarach aktywności: przyrodniczym i sportowym. Do zadań przyrodniczych, przygotowanych przez p. Annę Celej, należało m. in. zlokalizowanie parku na planie Warszawy, zorientowanie mapy, określenie położenia parku względem szkoły, obliczenie rzeczywistej odległości parku od szkoły, rozwiązanie krzyżówki dotyczącej ochrony przyrody, zaobserwowanie kilku okazów występujących tu roślin. Nawet najmłodsi uczestnicy, uczniowie klas czwartych, zaopatrzeni w pomoce, poradzili sobie bardzo dobrze z zadaniami przygotowanymi przez p. Janinę Chatys. Dzieci spisały się znakomicie! Z wielkim zaangażowaniem wykonały wszystkie wyznaczone im zadania. Najlepiej  i najszybciej z zadań wywiązały się klasy 7C, 5B i 6B.

Nad przebiegiem i organizacją zajęć sportowych czuwali p. Magdalena Hulak i p. Konrad Nassalski. Były to najbardziej wyczekiwane przez uczniów spośród zaproponowanych podczas pikniku zajęć.

Wyprawa ta nie mogła się również odbyć bez wspólnego biesiadowania na łące, w przedpołudniowych promieniach jesiennego Słońca. Uczniowie zaopatrzeni w koce i pudełka śniadaniowe pełne zdrowej żywności stworzyli niepowtarzalną atmosferę życzliwości, jedności i koleżeństwa. Wszystko odbywało się pod opieką i przy udziale nauczycieli, wychowawców, psychologa i pedagoga szkolnego, za których pomoc i zaangażowanie szczególnie dziękuję.


 


Reklama:klimatyzacja