22.02.2019.
Podziękowania dla Samorządu Uczniowskiego
Fundacja Warszawskiego Hospicjum podziękowała Samorządowi Uczniowskiemu naszej szkoły za przekazane środki dla chorych dzieci. My również dziękujemy wszystkim darczyńcom.
 


Reklama:klimatyzacja