19.03.2019.
XVI Wolska Debata Szkoła na straży praw dziecka

W dniu 21 listopada 2017 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wzięli udział w XVI Wolskiej Debacie „Szkoła na straży praw dziecka”, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 25 w Warszawie. Uczniowie dyskutowali o artykule 29 i 31 Konwencji o Prawach Dziecka. Spotkanie było okazją do lepszego poznania tego dokumentu oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczniami reprezentującymi samorządy wolskich szkoły.


 


Reklama:klimatyzacja