21.03.2019.
Apel Prawo Dziecka do Szacunku

Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka 20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Dzień ten wpisał się już w naszą szkolną tradycję.

Rokrocznie w naszej szkole odbywa się apel, którego celem jest przybliżenie uczniom Konwencji o Prawach Dziecka – najważniejszego dokumentu określającego prawa dzieci

24 listopada 2017 roku reprezentanci Samorządu Uczniowskiego poprowadzili spotkania dla klas 4 -7 oraz klas 0 – 3, podczas których odbyły się turnieje wiedzy o prawach dziecka. Zadania konkursowe przygotowane zostały we współpracy z pedagogiem szkolnym, panią Ireną Pych i  psychologiem szkolnym, panią Małgorzatą Prus. Czas na odpowiedzi wypełniony był wspaniałymi tanecznymi i wokalnymi popisami uczniów klas 3b i 7a, przygotowanymi przez panią Justynę Uchrońską. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat praw dziecka i ucznia. Jurorzy wytypowali zwycięzców: drużyny z klas 7s i 3c.Gratulujemy!

 


Reklama:klimatyzacja