23.03.2019.
Spotkanie "bezpieczny internet"
Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej zorganizował w dniu  8 grudnia 2017 roku spotkanie „Bezpieczny internet”.

Celem spotkania było przekazanie uczniom informacji o zagrożeniach i dobrodziejstwach internetu. Przedstawiono dzieciom zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń multimedialnych, zapoznano ze specyfiką cyberprzemocy i jej konsekwencjami zarówno dla sprawców, jak dla ofiar. Podkreślano konieczność przestrzegania prawa oraz odpowiedzialnych zachowań w przestrzeni internetowej.

Uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach, zadawali pytania, zdawali sobie sprawę z wagi omawianego zagadnienia.

 


Reklama:klimatyzacja