22.02.2019.
Pola Niewidzenia- warsztaty

Od kilku lat nasza szkoła uczestniczy w projektach organizowanych przez Stowarzyszenie z Siedzibą w Warszawie. Projekty te współfinansowane są przez urząd m.st. Warszawa. W ramach różnorodnych warsztatów uczniowie poznali świat ludzi z autyzmem czy Zespołem Aspergera.

W tym roku- 7 grudnia uczniowie klasy 4 s uczestniczyli w warsztatach i wystawie pod tajemniczym tytułem ,,Pola niewidzenia”. Poznali świat osób niewidomych, to w jaki sposób radzą sobie oni w otaczającej rzeczywistości. Wystawa jest podsumowaniem blisko rocznego projektu, w ramach, którego stowarzyszenie zebrało kilkadziesiąt opisów pól widzenia, czyli tego, co ma przed oczami osoba niewidoma.
Opisy te stały się inspiracją dla twórców zaproszonych do projektu/ Powstałe obiekty, filmy, grafiki i zdjęcia zaprezentowali w formie wystawy-warsztatów oraz „Atlasu pól niewidzenia”, pierwszego takiego wydawnictwa dedykowanemu temu zagadnieniu.

"Czy chociaż raz zdarzyło Ci się zamknąć oczy z myślą o tym, jak to jest nie widzieć? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, co widzi osoba niewidoma i czy każda widzi to samo? Tracąc wzrok nie przypuszczałam nawet, że moje pole widzenia wypełni się dynamiczną, świetlistą bielą, która będzie żyła ustawicznie pulsującymi, kolorowymi i ciemniejszymi punktami, że każdy dzień będzie zaskakiwał mnie innym obrazem."                   (Barbara Szymańska, Fundacja Audiodeskrypcja)

 


Reklama:klimatyzacja