23.03.2019.
Podsumowanie działań związanych z rokiem Św. Alberta
15 marca 2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w uroczystości zakończenia akcji zbierania datków dla ubogich.

Przez cały luty zbieraliśmy dary najbardziej potrzebującym – bezdomnym. Wielu z nas, członków całej społeczności szkolnej, przynosiło rzeczy, które mogły przydać się osobom bez żadnych dochodów. Były to m. in. ubrania, obuwie, pościel, koce itp.

    Uroczystość finałowa odbyła się w Sp. nr 225. Za udział w akcji otrzymaliśmy gratulacje i podziękowania wręczone przez Biskupa Michała Janochę.

    Bardzo dziękujemy wszystkim za udział w akcji i mamy nadzieję, że Wasza pomoc nie skończy się tylko na tym. Powodzenia!!!

 


Reklama:klimatyzacja