19.03.2019.
5A w Muzeum Powstania Warszawskiego
Klasa 5a w kwietniu miała bardzo ciekawą lekcję historii w Muzeum Powstania Warszawskiego. Temat: „Powstańczy dzień powszedni”.

Pierwsza część zajęć odbywała się w specjalnej sali przeznaczonej do pracy  z dziećmi. Pani przewodnik za pomocą prezentacji wprowadziła uczniów w czasy II wojny światowej. Słuchacze mogli dowiedzieć się o początkach wojny i związanym z tym podziale Polski. Prowadząca przedstawiła ciężkie czasy okupacji niemieckiej podczas powstania. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowieści o problemach ludności cywilnej i powstańców: problemy z bronią, wodą i wyżywieniem, terror ludności żydowskiej,  łapanki, zmiany nazw ulic i urzędów, wywózki Polaków na roboty do Rzeszy Niemieckiej. Dzieci dowiedziały się, że w tych trudnych czasach rozwijało się również życie religijne i kulturalne. Zdobytą wiedzę mogły skonfrontować podczas zwiedzania ekspozycji. Największą sensację wzbudziła informacja, że jedna para powstańców, która podczas Powstania Warszawskiego wzięła ślub, jeszcze żyje i obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych – w związku małżeńskim przeżyli razem ponad 73 lata!!!

Ostatnim etapem lekcji była praca z oryginalnymi zdjęciami z okresu II wojny. Dzieci pochwaliły się, że w naszej szkole mają swojego „dziadka” – byłego powstańca, który również prowadzi zajęcia historyczne z uczniami.


 


Reklama:klimatyzacja