18.01.2019.
Uczniowie SP nr 26 dla szkoły w Krasnogoriwce na Ukrainie
Dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice  oraz uczniowie włączyli się  do pomocy dla uczniów ukraińskich szkół w obszarze działań wojennych, szczególnie w Krasnogoriwce

 W naszej szkole uczą  się dzieci  ukraińskie, które przyjechały z rodzicami do Polski  z miejsc objętych konfliktem ukraińsko -rosyjskim  m.in. z Odessy , Doniecka. Na spotkaniu z uczniami klas 4-7  p. dyrektor oraz  p. pedagog przedstawili tło konfliktu na Ukrainie oraz obecną sytuację militarno – polityczną w tym regionie . Nakreślili problemy z jakimi ierzą się w codziennym życiu mieszkańcy Doniecka oraz uczniowie szkoły w Krasnogoriwce .

Cieszymy się, że nasi uczniowie, rodzice i nauczyciele  chcą zmieniać świat i wspomogą finansowo swoich ukraińskich rówieśników , aby lekcje w ich szkołach już nie odbywały się w zimnych, ciemnych , nieogrzewanych pomieszczeniach piwnicznych .

 Samorząd szkolny  i uczniowie będą kwestować  na rzecz uczniów szkoły w Krasnogoriwce. Wolontariusze będą wchodzić do klas, informować o zbiórce i prosić o wsparcie finansowe .

Organizatorem akcji „Warszawscy uczniowie dla Krasnogoriwki” jest Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej,  a Urząd m.st Warszawy jako partner zachęca do wsparcia ukraińskich szkół.

Zebrane  pieniądze przelane zostaną na konto w/w Fundacji

http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/18283-warszawscy-uczniowie-dla-krasnogoriwki

 


Reklama:klimatyzacja