19.03.2019.
"Gdy wolności przyszedł czas"
27 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie z okazji zbliżającej się rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się wniesieniem sztandarów  i odśpiewaniem ,,Mazurka Dąbrowskiego”.

Następnie uczniowie- aktorzy przenieśli nas w czasie, aż do początków powstania państwa polskiego. Potem szlak naszej wędrówki prowadził przez kolejne wieki naszej historii- ,, złoty wiek XVI”, uchwalenie Konstytucji, upadek naszego kraju i zabory, odzyskanie niepodległości, II wojnę światową i komunizm. Ważne jest by znać historię swojej Ojczyzny, pamiętać o tych, którzy oddawali za nią swoje życie, bo jak mówił święty Jan Paweł II ,, naród, który traci pamięć jest narodem bez przyszłości”.

Całości towarzyszyły pieśni patriotyczne oraz taniec przygotowany przez p. Justynę Uchrońską.

 


Reklama:klimatyzacja