23.03.2019.
Doradztwo edukacyjno-zawodowe

W ramach realizacji zadań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w dniu 17.05.2018 r. przeprowadzono dyskusję panelową pt. „Krok po kroku, buduję swoją przyszłość zawodową”. W realizację projektu, bezpośrednio zaangażował się pan dyrektor Paweł Prusik.

Dyskusja panelowa toczyła się wokół zagadnienia - „Jak wybrać zawód dla siebie”?

Grono ekspertów, studentki i studenci Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Sztuki Wojennej -  przystępnym językiem przedstawiali i porównywali swoje stanowiska wypracowując wspólny wniosek. Omówili istotę planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, samowiedzy, znajomości źródeł informacji z zakresu doradztwa zawodowego.

 W drugiej fazie dyskusji panelowej słuchacze, uczniowie klas szóstych i siódmych, mieli okazję do zadawania pytańCzęsto na pytania nie udzielono bezpośredniej odpowiedzi, lecz były one bodźcem do dalszego ciągu krótkich wypowiedzi członków panelu na wyłoniony temat. Audytorium czyli nasi uczniowie zostali zaangażowani do aktywnego uczenia się.

Celem pracy w zakresie realizacji WSDZ jest rzetelne  przygotowanie uczniów do trafnego wyboru kierunku kształcenia.

 

 

 


Reklama:klimatyzacja