23.01.2019.
V DZIELNICOWY KONKURS DORADZTWA ZAWODOWEGO

W dniu 6 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 166 odbyła się Gala Dzielnicowego Konkursu Doradztwa Zawodowego.

Uczeń naszej szkoły Alex Bizoń kl. VII s zajął I miejsce w konkursie pod hasłem „Wymarzony zawód Kuby”.

 

Komisja Konkursowa podczas eliminacji dzielnicowych, oceniając prezentacje multimedialne zwracała uwagę na następujące elementy:  kreatywne myślenie poprzez komponowanie treści, układu i formy pracy konkursowej, uświadomienie roli doradztwa zawodowego, trafne ukazanie ważności decyzji wyboru przyszłego zawodu, ukazanie ważności zdobywanego wykształcenia, pogłębiania wiedzy na temat zawodu, istoty rozwijania osobistych zainteresowań.

Zwycięzca został uhonorowany pucharem, dyplomem i nagrodami rzeczowymi.

 

Gratulujemy

 


Reklama:klimatyzacja