19.03.2019.
Próbna ewakuacja
Dnia 15 czerwca w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 
O godzinie 11.00 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami oraz wszyscy obecni na terenie szkoły, zachowując się zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie szkolnym „Procedury ewakuacji” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, w pobliżu szkoły. 
Na miejscu zbiórki sprawdzono stan osobowy ewakuowanych (wszyscy nauczyciele mający pod opieką uczniów złożyli prowadzącej działania ewakuacyjne, pani pedagog Irenie Pych, raport z przebiegu działań). Nauczyciele zabezpieczyli podstawową dokumentację pedagogiczną (opiekunowie grup zabrali ze sobą dzienniki). U ewakuowanych nie zaobserwowano żadnych objawów paniki, stosowano się do poleceń kierującego akcją. Wszystkim znane były instrukcje na wypadek pożaru, a na drogach ewakuacyjnych panował spokój.
W akcji brali udział przedstawiciele  jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, którzy gratulowali uczniom wzorowego przebiegu ewakuacji. Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została Pani  Dyrektora, która odwołała alarm i uczniowie wrócili na lekcje.

Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.
Koordynator ds. bezpieczeństwa- Irena Pych

 
 


Reklama:klimatyzacja