19.03.2019.
Jarmark naukowy
29. 05. 2018 r. w naszej szkole odbył się  "Jarmark naukowy" podczas którego uczniowie klas 5 – 7 mieli możliwość zaprezentowania zaprojektowanych przez siebie doświadczeń i pokazów. Uczniowie w porozumieniu z nauczycielem p. Anną Celej przygotowywali doświadczenia, stawiali problemy badawcze, przygotowali opisy, w których wyjaśniali cele prowadzonych doświadczeń, a następnie demonstrowali swoje osiągnięcia przed społecznością szkolną. Projekt naukowy miał na celu rozwijanie w uczniach umiejętności stawiania sobie pytań, poszukiwania nowych rozwiązań, zaciekawienia światem przyrody i nauk przyrodniczych.
 


Reklama:klimatyzacja