22.02.2019.
Osiągnięcia edukacyjne

OSIĄGNIĘCIA


OSIĄGNIĘCIA 2017/2018

Lista pozostałych osiągnięć edukacyjnych dostępna tutaj

Chór

Miedziane Nutki


X II  Konkurs Pieśni i Piosenki o Tematyce Patriotycznej
„Gdzie są kwiaty z tamtych lat” - listopad 2017 r.
w kategorii chórów szkół podstawowych

II miejsce


Okolicznościowy Konkurs Piosenki Patriotycznej

w 100-lecie odzyskania niepodległości

w kategorii zespołów wokalnych

III miejsce

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

I i II miejsce w Dzielnicowym Konkursie Poezji i Prozy Wojennej,

III miejsce w Warszawskim Konkursie Recytatorskim poezji Krzysztofa Baczyńskiego,

I i III miejsce w Warszawskim Konkursie Recytatorsko – Fotograficzny „Czytam, więc jestem”,

I miejsce w Konkursie Recytatorskim Warszawska Syrenka,

I miejsce w Dzielnicowym Konkursie Interdyscyplinarnym „Węgierskie inspiracje”,

Udział w finale w Wojewódzkim konkursie recytatorskim Polskiej Poezji Patriotycznej „Witaj Majowa Jutrzenko dla uczczenia Konstytucji 3 maja”,

I i III miejsce w Konkursie varsavianistyczny „Echa insurekcji kościuszkowskiej w Warszawie”

II miejsce w Międzydzielnicowym Konkursie Szkolnym „Ja, żołnierz Powstania Warszawskiego”,

Bardzo dobry wynik i wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur”,

I i III miejsce w Dzielnicowym Konkursie „Sigma”,

Wyróżnienie – w Ogólnopolskim Konkursie „FOX” język angielski,

 

II miejsce – Ogólnopolski Konkurs języka angielskiego „Memory Master”,ROK SZKOLNY 2015/2016


16 czerwca 2016 w Konkursie z Okazji 100-lecia Woli nasza szkoła reprezentowana przez ucznia:

Jana Gościckiego ucznia klasy VI b zajęła drugie miejsce

w Konkursie na Piosenkę o Woli.


25 IV 2016 Jolanta Zakrzewska uczennica klasy V c uczestniczyła w „Przeglądzie Talentów Warszawskich Szkół i Placówek”organizowanych przez Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ul. Brożka otrzymała:wyróżnienie


w kategorii wokalnej.


GRATULUJEMY!!!
W XIV Edycji Warszawskiego Konkursu ,,Warszawa da się lubić”


„Spacerek przez Eterek, czyli herbatka z Kabaretem Starszych Panów”


Julia Kwiecińska uczennica  klasy VI a


21 marca 2016 r


w kategorii plastycznej


zdobyła:I miejsceArkadiusz Wylotek uczeń kl. VI b


otrzymał


wyróżnienie


Gratulujemy!
W XIV Edycji Warszawskiego Konkursu ,,Warszawa da się lubić”


„Spacerek przez Eterek, czyli herbatka z Kabaretem Starszych Panów”


Joanna Nosal uczennica klasy IV b


21 marca 2016 r wyśpiewała piosenką:


„W czasie deszczu dzieci się nudzą”


I miejsceWeronika Chrząszcz, Sandra Andrzejewska

piosenką:


„Rodzina ach rodzina


wyśpiewały


III miejsce


Gratulujemy!

Szkolny chór „Miedziane Nutki” 8 XII 2015 roku otrzymał

I miejsce

X CHÓRALNYM KONKURSIE  PIEŚNI I PIOSENEK O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ.

Konkurs odbył się 16.11.2015r. w Służewskim Domu Kultury  a organizowany był przez Młodzieżowy Dom Kultury Mokotów.  W konkursie uczestniczyć mogły wyłącznie chóry amatorskie oraz chóry szkolne z terenu m. st. Warszawy. Nasz chór konkurował z chórami szkół podstawowych reprezentujących różne dzielnice Warszawy.

Gratulujemy I miejsca!!!


Ponadto chórzystka - Weronika Smolarczyk -  jako jedyna chórzystka z pośród wszystkich biorących udział w konkursie   chórów -  uczennica klasy Va -   została nagrodzona przez jury konkursu,   nagrodą specjalną za piękny śpiew solowy  w

X CHÓRALNYM KONKURSIE  PIEŚNI I PIOSENEK O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ.

Gratulujemy!W roku szkolnym  2014/2015 działalność artystyczna naszych uczniów przybrała formę licznych konkursów plastycznych i muzycznych, oraz  innych inicjatyw kulturalnych. Na terenie  szkoły odbyły się  wystawy plastyczne prac naszych uczniów jak również występy i koncerty szkolnego chóru „Miedziane Nutki”.

Wykaz inicjatyw plastycznych:

 1. Udział uczniów w dzielnicowych konkursach plastycznych:

- " J. Tuwim i jego wiersze dla dzieci"",

- Moje Betlejem " konkurs szopek.

 1. Organizacja szkolnego konkursu "Moje ulubione zakątki Warszawy" w kl. 4-6; oraz wykonanie wystawy pokonkursowej,

 2. Organizacja drugiej edycji szkolnego konkursu plastycznego "Nasz patron Mirek Biernacki w walce",

 3. Oprawa artystyczna uroczystości związanej z Jubileuszem 25 -  lecia nadania szkole imienia Mirosława Biernackiego oraz  innych uroczystości i apeli szkolnych,

 4. Wykonanie przez nauczyciela plastyki wspólnie z klasą VI a malowidła ściennego przy tablicy Samorządu Uczniowskiego.

Wykaz inicjatyw z udziałem chóru „Miedziane Nutki”:

 1. Montaż słowno-muzyczny  poświęcony pamięci Jana Pawła II wystawiony w naszej szkole oraz powtórzony w Rzymskokatolickiej Parafii Alojzego Orione w Warszawie (trzykrotne wystawienie przedstawienia),

 2. Udział chóru w Chóralnym  Konkursie Pieśni Patriotycznych w Gdańsku,

 3. Uświetnienie śpiewem pieśni patriotycznych  montażu słowno-muzycznego dotyczącego Święta Niepodległości wystawionego dwukrotnie w naszej szkole,

 4. Oprawa muzyczna jasełek szkolnych, w których usłyszeliśmy pieśni bożonarodzeniowe, kolędy i pastorałki oraz zinstrumentowane utwory bożonarodzeniowe ( ksylofon, dzwonki) w wykonaniu uczniów  naszej szkoły; jasełka zostały wystawione kilkakrotnie poza murami naszej szkoły (m.in. w Parafii Św. Alojzego Orione, oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie),

 5. Występ chóru „Miedziane Nutki” w czasie promocji szkoły,

 6. Śpiew  chóralny na uroczystości  związanej z Jubileuszem 25- lecia nadania szkole imienia Mirosława Biernackiego (prezentacja m. in. pieśni patriotycznych)

 7. Zaprezentowanie  śpiewu chóru na koncercie „Idziemy na majówkę” w związku z obchodami „Dnia Dziecka” w naszej szkole ( koncert  przygotowany na prośbę  Burmistrza Dzielnicy  Wola) a przedstawiony przed widownią przedszkolaków,

 8. Koncert  chóru w związku z zakończeniem roku szkolnego.


OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014


Szkolny chór „Miedziane Nutki” 2 XII 2013 roku otrzymał

I miejsce

w Konkursie Zespołów  Chóralnych Pieśni i Piosenek  o tematyce Patriotycznej  i Żołnierskiej.

 

Gratulujemy !!!


OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Dnia 4 XII 2012 w Muzeum Wojska Polskiego odbyła się gala wręczenia dyplomów i nagród laureatom  VII Konkursu Chórów o tematyce patriotycznej pt.  „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”. Uczestniczyły w nim warszawskie  zespoły amatorskie oraz chóry szkolne z naszego miasta. Artyści występowali w trzech kategoriach: dziecięcej, młodzieżowej i otwartej.

NASZ CHÓR ZAJĄŁ II MIEJSCE W KATEGORII DZIECIĘCEJ !!! 

          

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

- wyróżnienie dla Chóru „Miedziane Nutki” w VI Konkursie  Polskich Pieśni i Piosenek o Tematyce Patriotycznej


 

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011


W maju 2011 chór "Miedziane Nutki" wziął udział w Wojewódzkim Konkursie "Młode Talenty Muzyczne".
Konkurs corocznie organizowany jest przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175 w Warszawie.
Do niekktórych piosenek dzieci samodzielnie akompaniowały sobie na   na dzwonkach .
Repertuarem piosenek  o Fryderyku Chopinie chór pod kierunkiem p. M. Dębińskiej - Kapsiak wyśpiewał sobie I miejesce. Bardzo cieszymy sie z
kolejnego sukcesu chórzystów i gratulujemy.
Listopad to historyczny miesiąc dla Polaków. Rokrocznie 11 XI obchodzimy Dzień Niepodległości wywalczony w poprzednim wieku przez naszych dziadków
i pradziadków.
W naszej szkole kultywujemy tradycje patriotyczne poprzez częste występy  teatralno- muzyczne naszych podopiecznych, które  oparte są na 
trudnej historii Polski.Chór "Miedzine Nutki" rokrocznie bierze udział w Wojewódzkim Konkursie Pieśni i Piosenek Patriotycznych organizowanych
przez Dom Kultury "Mokotów".
 Chór "Miedziane Nutki" zdobył w tym konkursie I miejsce. Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy.


 OSIĄGNIĘCIA ATRYSTYCZNE
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010II miejsce w warszawskim konkursie chóralnym o tematyce patriotycznej "Gdzie są kwiaty z tamtych lat" - klasy I-III   zdjęcia


II miejsce w Dzielnicowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek naWoli       zdjęcia        III miejsce  w wojewódzkim konkursie wokalno - instrumentalnym o tematyce patriotycznej 

                       
                                       II miejsce w konkursie wiedzy na temat Freyderyka Chopina 


Osiągnięcia Chóru Miedziane Nutki 2008

- I m. w I Dzielnicowym Konkursie Kolęd i Pastorałek

- I m.  dla szkolnego wokalnego zespołu „Smile”  w Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Dzielnicy „Wola”

-II m. dla chóru „Miedziane Nutki” w  VII Konkursie ”Młode Talenty Muzyczne” województwa mazowieckiego

III m. dla chóru „Miedziane Nutki w III Konkursie  Polskich Pieśni i Piosenek o Tematyce Patriotycznej

Im – Sandry Przewłockiej  za wykonanie piosenki w Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Dzielnicy Wola 

Osiągnięcia Chóru Miedziane Nutki 2007

- III m .- II Konkursie Polskich Pieśni i Piosenek o Tematyce Patriotycznej

- Laureatki Konkursu Piosenki i Poezji Obcojęzycznej „Co nam w duszy gra”:. L. Szczypek, Emilia Bednarz, 

 


                             

Osiągnięcia Chóru Miedziane Nutki rok 2006

IV m – dla zespołu fletowego w X Konkursie Szkolnych Zespołów Instrumentalnych województwa mazowieckiego

- I m. I  Konkursie  Polskich Pieśni i Piosenek o Tematyce Patriotycznej

- II m. w Konkursie Zespołów Tanecznych  w X Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej pod honorowym Patronatem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy współpracy Biura Kultury i Biura Edukacji 

 

 


Reklama:klimatyzacja