24.03.2019.
Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego klas IV  VIII
5 października 2018 roku odbyła się ważna dla naszej społeczności szkolnej uroczystość zaprzysiężenia Samorządu Uczniowskiego klas IV – VIII. W obecności Dyrekcji szkoły, wychowawców, uczniów i przewodniczących klas, Rada Samorządu Uczniowskiego, wybrana na rok szkolny 2018/2019, złożyła uroczystą przysięgę. Joanna Nosal z klasy 7b, Karolina Markiewicz z klasy 7 a i Oliwia Nartanowicz z klasy 6a,  przy sztandarze szkoły, ślubowały w imieniu swoich koleżanek i kolegów, że będą przestrzegać obowiązków uczniowskich i samorządowych. Na zakończenie członkinie Samorządu Uczniowskiego podpisały akt ślubowania, podkreślający wagę tego wydarzenia i zawierający tekst złożonej przysięgi.
 


Reklama:klimatyzacja