17.01.2019.
Spotkanie z rodzicami klas ósmych.
We wtorek 9 października odbyło się spotkanie rodziców klas ósmych z Dyrekcją szkoły, zespołem PP oraz nauczycielami uczącymi przedmiotów egzaminacyjnych.

Pan Dyrektor przedstawił procedury organizacji egzaminu ósmoklasisty wraz z dokładnym terminarzem. Nauczyciele języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego mówili, na co szczególnie zwracać uwagę podczas przygotowywania się do tych ważnych dni. Panie pedagog i psycholog przypomniały o konieczności przedkładania aktualnych opinii z poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz innych dokumentów, które umożliwiają wydłużenie czasu pracy na egzaminie lub całkowite z niego zwolnienie.
Na zakończenie zaprezentowano ofertę dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych tylko i wyłącznie na potrzeby ósmoklasistów.
 


Reklama:klimatyzacja