17.01.2019.
Próbna ewakuacja

19 października 2018 roku w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.


Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i wszystkich pracowników szkoły z procedurami dotyczącymi zachowania się w sytuacji pożaru lub innego zagrożenia dla życia, zdrowia oraz praktyczne zastosowanie tych procedur.

O godz. 8.45 po usłyszeniu sygnału alarmowego uczniowie wraz z nauczycielami oraz pozostali pracownicy szkoły zgodnie ze wszystkimi procedurami udali się drogami ewakuacyjnymi na miejsce zbiórki przy budynku szkolnym. Nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację p. pedagog. Ewakuacja zajęła nam 6 minuty 57 sekund.

Pani dyrektor podziękowała wszystkim za sprawną ewakuację. Po zakończonym alarmie uczniowie wrócili na lekcje.

Próbna ewakuacja została zgłoszona do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Rejonowej Policji.


 


Reklama:klimatyzacja