19.03.2019.
Wybory i zaprzysiężenie Małego Samorządu Uczniowskiego

Dnia 2 października 2018 r. odbyły się wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczący klas I – III przedstawili swoje programy wyborcze zawierające postulaty do pracy w bieżącym roku szkolnym. W wyniku głosowania wyłoniono przewodniczącą Igę Dąbrowską z klasy III b i zastępców: Martę Tokarczyk z klasy III c, Jana Zakrzewskiego z klasy III a i Karolinę Lejtas z klasy II a.  


Dnia 15 października 2018 r. odbyło się zaprzysiężenie Małego Samorządu Uczniowskiego. Przedstawiciele zaprezentowali program działalności samorządu na bieżący rok szkolny. Zachęcali do współpracy i podejmowania wspólnych przedsięwzięć całą społeczność szkolną. Złożyli uroczystą przysięgę, przyrzekli godnie reprezentować wszystkich uczniów, dbać o dobre imię szkoły i rzetelnie sprawować powierzone funkcje. Na zakończenie uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor życząc owocnej i solidarnej współpracy.
 


Reklama:klimatyzacja