24.03.2019.
Podusmowanie roku dla Niepodległej na Woli
LAUREACI  I  MIEJSC  W  KONKURSACH   DZIELNICOWYCH Z  NASZEJ  SZKOŁY

1. Konkurs plastyczny – Niepodległa Polska pod skrzydłami Orła Białego  - różne kategorie

I miejsce  Michalina Gajo SP nr 26 

2. Konkurs literacko – recytatorski – Strofy  dla  Niepodległej – różne kategorie

I miejsca  – Artur Burzyński SP nr 26  , Jagoda Kubiak SP nr 26

3 . Turniej siatkarski – Walczymy o złoto  dla Niepodległej – różne kategorie

I miejsca – Mateusz Wójcik, Mateusz Gajewski, Paweł Kuliński, , Patryk Wiśniewski, Tymoteusz Tomaszewski, Damian Radowski, Jan Nowakowski,  Adam Pawlak, Bartek Małecki  SP nr 26

4.  Konkurs – Patriotyczne menu – zdrowa polska żywność 

I miejsca –  reprezentanci wszystkich obecnych szkół podstawowych w tym SP nr 26

5 . Konkurs – Polskie tańce ludowe

I miejsca – reprezentanci wszystkich obecnych szkół podstawowych  w tym SP nr 26

6 . Konkurs teatralny – Niepodległość wywalczona …. -  kategoria szkoły podstawowe –

I  miejsce   wykonawcy,  uczniowie  SP nr 26  z  przedstawieniem  Orła pisk …


odsumowanie Dzielnicowych Obchodów 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyło się 7 listopada 2018 r.  w Szkole Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II przy ulicy Deotymy 25/33.

                        Uroczystość swoją obecnością uświetnili:

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. W-wy Pani Grażyna Orzechowska – Mikulska,

Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Wola Pani Mariola Zielińska,

Pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania  Dzielnicy Wola,

Dyrektorzy szkół podstawowych Dzielnicy Wola wraz z Pocztami Sztandarowymi swoich szkół,

Pan Janusz Walędzik - kombatant, uczestnik Powstania Warszawskiego.

W tym dniu odbyło się także podsumowanie wszystkich konkursów dzielnicowych tematycznie związanych z 100. rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Laureaci,  przy owacyjnych oklaskach, zostali nagrodzeni przez Urząd Dzielnicy Wola.

Montaż słowno – muzyczny pt. Nasza Niepodległa przygotowali  uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II z udziałem chóru ze Szkoły Podstawowej nr 26 
im. M. Biernackiego i zespołu muzycznego ze Szkoły Podstawowej nr 387 im. Szarych Szeregów.

 


Reklama:klimatyzacja