24.03.2019.
Apel- Motywatory
23 listopada uczniowie klas IV- VIII, z samego rana, spotkali się na sali gimnastycznej. Celem spotkania było przedstawienie osób wyróżnionych "MOTYWATORAMI".
Motywator to innowacyjny system promujący uczniów, którzy uzyskują postępy z danego przedmiotu w ustalonych odstępach czasowych. Każdy nauczyciel przedstawił swoje propozycje. Uczeń, który zdobędzie największą ilość "motywatorów" może ubiegać się o podwyższenie oceny semestralnej lub końcowej.
Osoba z największą ilością wyróżnień otrzymuje nagrodę od Dyrekcji podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Wszystkim wyróżnionym, GRATULUJEMY!
 


Reklama:klimatyzacja