19.03.2019.
Fundacja Ocalenie
W ostatnim tygodniu grudnia br.  nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach tematycznych prowadzonych przez wolontariuszy  z  Fundacji Ocalenie  

7a -         w siedzibie Fundacji przy ul. Kruczej 6/14a

4s, 5s -    na terenie szkoły       

           Uczniowie zapoznani zostali z formami działalności Fundacji          

1.       Pomocą, integracją i aktywizacją obcokrajowców oraz Polaków i osób polskiego pochodzenia przebywających w Polsce lub planujących przyjazd do Polski,

2.       Budowaniem  otwartego społeczeństwa poprzez upowszechnianie wiedzy o krajach i kulturach świata, promocja i wspieranie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji,

3.       Promocja i wspieraniem wolontariatu oraz innych form zaangażowania społecznego,

4.       Wspieraniem  rozwoju systemu integracji społecznej w Polsce w tym integracji uchodźców i imigrantów,

5.       Przeciwdziałaniem  ubóstwu i nierównościom społecznym na świecie poprzez pomoc rozwojową i humanitarną poza granicami Polski.

                     Dzieci brały udział w formach warsztatowych

 


Reklama:klimatyzacja