19.03.2019.
Regulamin Bibioteki szkolnejRegulamin  biblioteki  szkolnej
w Szkole Podstawowej Nr 26 w WarszawieZasady korzystania z biblioteki:

 • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 • Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
      - wypożyczając je do domu,
      - czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny i czasopisma),
      - przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do pracowni).
 • Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni i jedną lekturę na okres jednego tygodnia.
 • Uczniowie przygotowujący się do konkursów oraz wolontariusze biblioteczni mają prawo wypożyczyć jednorazowo większą liczbę książek.
 • Nauczyciele mogą pożyczać pięć książek na okres jednego miesiąca.
 • Po upływie terminu zwrotu czytelnik zobowiązany jest oddać książkę lub ją prolongować, o ile nie jest zamówiona.
 • Wypożyczane materiały należy chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany odkupić taką samą lub inną uzgodnioną z bibliotekarzem.
 • Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 • W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteki.
 • Z księgozbioru podręcznego można korzystać po uprzednim wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 • Zbiory podręczne odstawia na miejsce bibliotekarz.
 • Do czytelni nie wolno wnosić teczek, plecaków oraz wierzchnich ubrań.
 • W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 • Na terenie biblioteki funkcjonuje czytelnia multimedialna, której zasady korzystania określone są odrębnym regulaminem.
 


Reklama:klimatyzacja