19.03.2019.
Pro memoria
ImageTen dzień na długo zapadnie w pamięci wszystkich tych, którzy 8 maja o godz. 13.30 uczestniczyli w uroczystości nadania szkole orderu Pro Memoria.
Atmosfera była wyjątkowo podniosła. Wśród zaproszonych gości znalazło się bowiem wiele osobistości a wśród nich miedzy innymi:
p. płk.dr Mieczysław Sulej - Vicedyrektor Departamentu Wojskowego,
p. major Zbigniew Grapa - członek Zarządu Środowiska Zgrupowania AK "ChrobryII"
p. Paweł Pawlak - Viceburmistrz Dzielnicy Warszawa Wola
p. Mariola Zielińska - Naczelnik Wydziału Oświaty
p. wizytator Jolanta Smuniewska
p. Hanna Kurnatowska - Naczelnik Wydziału Kultury

10 - ciu kombatantów zostało odznaczonych krzyżami zasługi, order otrzymała też nauczycielka naszej szkoły p. Małgorzata Dębińska - Kapsiak.
Każdy, kto uczestniczył w uroczystości mógł być świadkiem nadania naszej szkole orderu Pro Memoria. 
Był też przygotowany, specjalnie na tę okoliczność apel poświęcony patronowi naszej szkoły i rocznicy Powstania Warszawskiego.
Montaż słowno - muzyczny wywarł na wszystkich zebranych ogromne wrażenie.
Jedni podśpiewywali wraz z chórem strofy żołnierskich pieśni, inni ukradkiem ocierali łzy wzruszenia.


 


Reklama:klimatyzacja