19.03.2019.
Regulamin czytelni multimedialnej


Regulamin zajec w czytelni multimedialnej
w Szkole Podstawowej Nr 26 w Warszawie


Zasady korzystania z czytelni: 

  • Uczeń ma prawo do korzystania z komputerów w bibliotece pod warunkiem przestrzegania regulaminu.
  • Uczeń powinien przed rozpoczęciem pracy na komputerze, wpisać się na listę. 
  • W bibliotece należy zachowywać szczególną ostrożność z uwagi na dużą ilość urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 
  • Wszelkie manipulacje przy sprzęcie dokonane bez wiedzy opiekuna są surowo zabronione. 
  • Korzystamy z programów znajdujących się w czytelni multimedialnej. 
  • Zabronione jest samowolne zmienianie zawartości plików. 
  • W czasie pracy na komputerze obowiązuje zakaz spożywania posiłków. 
  • Wszelkie problemy w pracy sprzętu należy niezwłocznie zgłosić opiekunowi 
  • Po zakończeniu pracy należy wyłączyć komputer oraz zostawić należyty porządek na stanowisku.
 


Reklama:klimatyzacja