23.03.2019.
Rada Rodziców i ZebraniaRADA RODZICÓW

2018/2019

 REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

WYNIK GŁOSOWANIA - PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Anna Zasim-Skalska (6a) - przewodniczący

 - zastępca przewodniczącego   

   - członek (sekretarz)

   - członek

    - członek

Skład Rady Rodziców:

0a  

0b

1a Olga Hajduk

1b  Anna Kalinowska

2a 

2b   

3a 

3b  Jan Boboli

3c Małgorzata Sosnowska

4a 

4b Sylwia Pszczółkowska- Jaroń

4s  Natalia Dyksan

5a

5b  Magdalena Bogucka

5s Daria Zienowicz

6a Magdalena Sosińska

6b  Joanna Lewińska

7a  Anna Zasim- Skalska 

7b Grażyna Nosal

8a

8b Monika Seweryniak

8c  Mariola Kokosińska

8s  

Wszystkich Rodziców i Uczniów zachęcamy do składania, poprzez swoich przedstawicieli oraz pocztą elektroniczną, wniosków i propozycji spraw, które powinny zostać podjęte przez Radę.


Wpłaty na konto Rady Rodziców:

Nr konta 92 1020 1055 0000 9802 00 1581 62 (z dopiskiem na Radę Rodziców)

lub poprzez Przedstawiciela klasy w Radzie Rodziców.


Szanowni Rodzice,

Uprzejmie prosimy, o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców.

Jednocześnie informujemy, że rekomendowana przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wysokość składki rocznej wynosi: 60 zł

Wpłata składki na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do naszej szkoły w wysokości połowy kwoty rekomendowanej będzie traktowana jako wystarczająca.


Przypominamy, że dzięki Państwa składkom finansujemy wiele przedsięwzięć, takich jak:

- pomoce dydaktyczne

- materiały dekoracyjne oraz materiały biurowe,

- nagrody w konkursach oraz dyplomy i książki na koniec roku,

- organizacja imprez szkolnych,

- leki i środki opatrunkowe do gabinetu pielęgniarskiego,

- pomoc materialna dla uczniów.


Szanowni Państwo,

Budżet Rady Rodziców zależy od wpłaty każdego Rodzica.

Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się dla dobra naszych dzieci Prezydium Rady zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na działalność Rady Rodziców. Terminowe dokonywanie wpłat umożliwia podejmowanie przez Radę precyzyjnych decyzji finansowych.

Potrzeby dzieci są duże, zawsze większe niż wpływy do budżetu, mamy nadzieję, że w tym roku dzięki Państwa zaangażowaniu Radzie uda się dokonać jeszcze więce


e-mail Rady Rodziców: sp26rr@wp.plDelegat Rady Pedagogicznej do współpracy z RR. Fundusz Rady Rodziców - Małgorzata Drozdowicz

Zebrania z rodzicami

                I semestr 2018/2019

9 września - zebranie

9 października - zebranie

6 listopada- zebrania

11 grudnia - zebranie- zagrożenia

  15 stycznia – zebrania końcowo-semestralne

              


 


Reklama:klimatyzacja