27.07.2017.
Rada Rodziców i ZebraniaRADA RODZICÓW

2016/2017

 REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

WYNIK GŁOSOWANIA - PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Anna Zasim-Skalska (5a) - przewodniczący

Karolina Sobol-Wiśniewska (3c)    - zastępca przewodniczącego   

Tabaszewski Jerzy (2a)    - członek (sekretarz)

Grzegorz Żurawski (6c)    - członek

Mirosław Gawron (1a)    - członek

Skład Rady Rodziców:

0a    Magda Makowska

0b    Katrzyna Apelt

1a    Mirosław Gawron

1b    Anna Malinowska

1c    Małgorzata Sosnowska

2a    Jerzy Tabaszewski  

2b    Sylwia Pszczółkowska-Jaroń

2c    Natalia Dyksan

3a    Mariusz Dymek

3b   Agnieszka Skwarek

3c    Karolina Sobol-Wiśniewska

4a    Małgorzata Dybek

4b    Krzysztof Adamowicz

5a    Anna Zasim-Skalska

5b    Agnieszka Miściorak

6a    Monika Smolarczyk

6b    Irena Nowakowska

6c    Grzegorz Żurawski

Wszystkich Rodziców i Uczniów zachęcamy do składania, poprzez swoich przedstawicieli oraz pocztą elektroniczną, wniosków i propozycji spraw, które powinny zostać podjęte przez Radę.


Wpłaty na konto Rady Rodziców:

Nr konta 92 1020 1055 0000 9802 00 1581 62 (z dopiskiem na Radę Rodziców)

lub poprzez Przedstawiciela klasy w Radzie Rodziców.


Szanowni Rodzice,

Uprzejmie prosimy, o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców.

Jednocześnie informujemy, że rekomendowana przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wysokość składki rocznej wynosi: 60 zł

Wpłata składki na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do naszej szkoły w wysokości połowy kwoty rekomendowanej będzie traktowana jako wystarczająca.


Przypominamy, że dzięki Państwa składkom finansujemy wiele przedsięwzięć, takich jak:

- pomoce dydaktyczne

- materiały dekoracyjne oraz materiały biurowe,

- nagrody w konkursach oraz dyplomy i książki na koniec roku,

- organizacja imprez szkolnych,

- leki i środki opatrunkowe do gabinetu pielęgniarskiego,

- pomoc materialna dla uczniów.


Szanowni Państwo,

Budżet Rady Rodziców zależy od wpłaty każdego Rodzica.

Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się dla dobra naszych dzieci Prezydium Rady zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na działalność Rady Rodziców. Terminowe dokonywanie wpłat umożliwia podejmowanie przez Radę precyzyjnych decyzji finansowych.

Potrzeby dzieci są duże, zawsze większe niż wpływy do budżetu, mamy nadzieję, że w tym roku dzięki Państwa zaangażowaniu Radzie uda się dokonać jeszcze więce


e-mail Rady Rodziców: sp26rr@wp.plDelegat Rady Pedagogicznej do współpracy z RR. Fundusz Rady Rodziców - Małgorzata Drozdowicz

Zebrania z rodzicami

                I semestr 2016/2017

6 września - zebranie

4 października - zebranie

8 listopada - zebranie

6 grudnia - zebranie

10 stycznia - zebranie – zagrożenia

  7  lutego  – zebrania końcowo-semestralne

                II semestr  2016/2017

4 kwietnia – zebranie

  9  maja – zebranie – zagrożenia

 13  czerwca – zebranie końcowo-roczne

 


Reklama:klimatyzacja