26.09.2017.
Rada Rodziców i ZebraniaRADA RODZICÓW

2017/2018

 REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

WYNIK GŁOSOWANIA - PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Anna Zasim-Skalska (6a) - przewodniczący

    - zastępca przewodniczącego   

    - członek (sekretarz)

    - członek

    - członek

Skład Rady Rodziców:

0a    

1a  

1b   

2a   

2b    

2c    

3a   

3b 

3c    

4a    

4b   

4s

5a   

5b    

6a    

6b  

7a

7b

7c

7s

Wszystkich Rodziców i Uczniów zachęcamy do składania, poprzez swoich przedstawicieli oraz pocztą elektroniczną, wniosków i propozycji spraw, które powinny zostać podjęte przez Radę.


Wpłaty na konto Rady Rodziców:

Nr konta 92 1020 1055 0000 9802 00 1581 62 (z dopiskiem na Radę Rodziców)

lub poprzez Przedstawiciela klasy w Radzie Rodziców.


Szanowni Rodzice,

Uprzejmie prosimy, o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców.

Jednocześnie informujemy, że rekomendowana przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wysokość składki rocznej wynosi: 60 zł

Wpłata składki na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do naszej szkoły w wysokości połowy kwoty rekomendowanej będzie traktowana jako wystarczająca.


Przypominamy, że dzięki Państwa składkom finansujemy wiele przedsięwzięć, takich jak:

- pomoce dydaktyczne

- materiały dekoracyjne oraz materiały biurowe,

- nagrody w konkursach oraz dyplomy i książki na koniec roku,

- organizacja imprez szkolnych,

- leki i środki opatrunkowe do gabinetu pielęgniarskiego,

- pomoc materialna dla uczniów.


Szanowni Państwo,

Budżet Rady Rodziców zależy od wpłaty każdego Rodzica.

Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się dla dobra naszych dzieci Prezydium Rady zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na działalność Rady Rodziców. Terminowe dokonywanie wpłat umożliwia podejmowanie przez Radę precyzyjnych decyzji finansowych.

Potrzeby dzieci są duże, zawsze większe niż wpływy do budżetu, mamy nadzieję, że w tym roku dzięki Państwa zaangażowaniu Radzie uda się dokonać jeszcze więce


e-mail Rady Rodziców: sp26rr@wp.plDelegat Rady Pedagogicznej do współpracy z RR. Fundusz Rady Rodziców - Małgorzata Drozdowicz

Zebrania z rodzicami

                I semestr 2017/2018

12 września - zebranie

10 października - zebranie

7 listopada - zebranie

5 grudnia - zebranie- zagrożenia

  9 stycznia  – zebrania końcowo-semestralne

              


 


Reklama:klimatyzacja