19.07.2018.
Rada Rodziców i ZebraniaRADA RODZICÓW

2017/2018

 REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

WYNIK GŁOSOWANIA - PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Anna Zasim-Skalska (6a) - przewodniczący

Mirosław Gawron - zastępca przewodniczącego   

Jerzy Tabaszewski   - członek (sekretarz)

Małgorzata Dybek    - członek

Sylwia Przczółkowska- Jaroń    - członek

Skład Rady Rodziców:

0a    Piotr Kazimierczak

1a  Aleksandra Rzeszutko

1b  Amelia Baj 

2a  Mirosław Gawron

2b  Jan Boboli   

2c  Małgorzata Sosnowska 

3a  Jerzy Tabaszewski 

3b  Sylwia Pszczółkowska- Jaroń

3c  Małgorzata Wiórkiewicz 

4a  Mariusz Dymek

4b  Agnieszka Skwarek 

4s  Olga Burno

5a  Małgorzata Dybek

5b  Anna Kapler 

6a  Anna Zasim- Skalska 

6b  Grażyna Lewandowicz

7a  Monika Smolarczyk

7b Agnieszka Balcerak

7c  Aneta Król

7s  Gracjan Gościmiński

Wszystkich Rodziców i Uczniów zachęcamy do składania, poprzez swoich przedstawicieli oraz pocztą elektroniczną, wniosków i propozycji spraw, które powinny zostać podjęte przez Radę.


Wpłaty na konto Rady Rodziców:

Nr konta 92 1020 1055 0000 9802 00 1581 62 (z dopiskiem na Radę Rodziców)

lub poprzez Przedstawiciela klasy w Radzie Rodziców.


Szanowni Rodzice,

Uprzejmie prosimy, o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców.

Jednocześnie informujemy, że rekomendowana przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wysokość składki rocznej wynosi: 60 zł

Wpłata składki na drugie i kolejne dziecko uczęszczające do naszej szkoły w wysokości połowy kwoty rekomendowanej będzie traktowana jako wystarczająca.


Przypominamy, że dzięki Państwa składkom finansujemy wiele przedsięwzięć, takich jak:

- pomoce dydaktyczne

- materiały dekoracyjne oraz materiały biurowe,

- nagrody w konkursach oraz dyplomy i książki na koniec roku,

- organizacja imprez szkolnych,

- leki i środki opatrunkowe do gabinetu pielęgniarskiego,

- pomoc materialna dla uczniów.


Szanowni Państwo,

Budżet Rady Rodziców zależy od wpłaty każdego Rodzica.

Aby Rada mogła aktywnie działać i angażować się dla dobra naszych dzieci Prezydium Rady zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na działalność Rady Rodziców. Terminowe dokonywanie wpłat umożliwia podejmowanie przez Radę precyzyjnych decyzji finansowych.

Potrzeby dzieci są duże, zawsze większe niż wpływy do budżetu, mamy nadzieję, że w tym roku dzięki Państwa zaangażowaniu Radzie uda się dokonać jeszcze więce


e-mail Rady Rodziców: sp26rr@wp.plDelegat Rady Pedagogicznej do współpracy z RR. Fundusz Rady Rodziców - Małgorzata Drozdowicz

Zebrania z rodzicami

                II semestr 2017/2018

6 marca - zebranie

10 kwietnia - zebranie

15 maja - zebranie- zagrożenia

  12 czerwca  – zebrania końcowo-semestralne

              


 


Reklama:klimatyzacja