21.01.2018.
Uczeń zdolny

28 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

 ZOSTALIŚMY PONOWNIE UHONOROWANI PRZEZ PREZYDENT M. ST. WARSZAWY

 CERTYFIKATEM

 

„WARS I SAWA”,

 

JAKO SZKOŁA WSPIERAJĄCA UCZNIÓW ZDOLNYCH I UZDOLNIONYCH !!!


Podstawowe informacje

Instytucje wspierające rozwój ucznia zdolnego

Organizacje pozarządowe i fundacje wspierające uczniów zdolnych i uzdolnionych

Lista zajęć w instytucjach pozaszkolnych dla uczniów zdolnych

 

Wars i Sawa  w Szkole Podstawowej nr 26  w roku szkolnym 2016/2017

Nasza szkoła jako podmiot warszawskiego projektu Wars i  Sawa – programu, rozwijającego zdolności i uzdolnienia uczniów, w roku szkolnym 2016/2017 pracować będzie zgodnie z harmonogramem historycznego projektu szkolnego: „Był taki czas, jest taki czas”. Projekt obejmuje klasy I-VI. Szkoła wyznaczyła sobie za cel  kształtowanie u uczniów poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, dzielnicy, regionu, kraju oraz  uświadomienie uczniom, że wspólnoty takie jak rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka.

Do realizacji tych celów określono zadania, które będą realizowane w trakcie trwania roku szkolnego:

  • tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym, regionem, dzielnicą domem (spotkania, uroczystości szkolne, wycieczki, konkursy tematyczne),

  • zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego

  • przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Treści nauczania będą obejmować :

-godło i hymn państwowy

-pieśni patriotyczne, utwory literackie o tematyce historyczno-patriotycznej,

-lokalne miejsca pamięci narodowej,

-sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków, żołnierzy),

-szkolny samorząd uczniowski,

-samorząd terytorialny,

-jednostka, społeczeństwo, naród, państwo,

-prawa i obowiązki obywatelskie,

-wartości i normy życia społecznego; kategoria dobra wspólnego
Harmonogram szkolnego projektu  „Był taki czas, jest taki czas”
 

Lp.

Działania/zadania

Osoba   odpowiedzialna

Termin realizacji


1

Konkursy historyczno-polonistyczny:

Wiedzy o patronie „Śladami patrona Mirosława Biernackiego”   klasy IV-VI


Wychowawcy, poloniści, historycy, informatyk.


IX  2016:

 do 15 X 2016 - etap klasowy

2.

Wywiady :

Wywiad  z rodzicem:

”Moi rodzice byli uczniami tej szkoły” –klasy II-VIWychowawcy

klas II-VI


X 2016

3.

Wywiady  - z dyrektorami

- z nauczycielami

- z absolwentami

- z pracownikami – kl. IV-VI


Nauczyciele historii i j. polskiego

X 2016

4.

Polonistyczny:

List do szkoły


Poloniści

X-XI 2016

5.

Polonistyczny:

Szkolny   dzień ucznia – kartka z pamiętnika

Poloniści

X-XI 2016

6.

Konkurs muzyczny:

Piosenka o patronie i powstaniu warszawskim


Nauczyciel muzyki

IX-XI 2016

7.Plastyczno- polonistyczny  klasy I-VI

- Urodzinowa laurka dla szkoły -  życzenia dla szkoły z okazji 90-lecia istnienia  szkoły

Nauczyciel plastykiX-XI 20168.


Plastyczny:

Zaproszenie na uroczystość z okazji  jubileuszu 90-lecia szkoły- klasy IV-VINauczyciel plastyki


X-XI 2016


9.

Konkurs plastyczny:

„Szkoła dawniej i dziś ” klasy IV-VI


Nauczyciel plastyki i techniki

IV 2017

10.

Polonistyczny:

Dzielnicowy konkurs recytatorski  poezji i prozy wojennej


Nauczyciele j. polskiego

IV 2016

11

Konkurs plastyczno-teczniczny:


Kartki świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych – klasy IV-VI

Nauczyciel techniki

XII-IV 2016

12

Wycieczki do muzeów:


- IPN-przystanek „Historia”


-Muzeum Historii Polski


- Muzeum Żydów


- Muzeum Powstania Warszawskiego


 - wycieczki historyczne  po Polsce


Nauczyciele-specjaliści, wychowawcyGniezno

Kraków, Wieliczka
II- VI 2016


IX 2016


V-VI 2016


W projekcie jest miejsce na nawiązanie do  obchodów 90 – letniej rocznicy powstania naszej szkoły, która będzie uroczyście obchodzona w dniu 23 XI 2016 r. Wszystkich Państwa zapraszamy na uroczystą galę tego święta szkoły.


 


Reklama:klimatyzacja