23.03.2019.
Uczeń zdolny

28 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

 ZOSTALIŚMY PONOWNIE UHONOROWANI PRZEZ PREZYDENT M. ST. WARSZAWY

 CERTYFIKATEM

 

„WARS I SAWA”,

 

JAKO SZKOŁA WSPIERAJĄCA UCZNIÓW ZDOLNYCH I UZDOLNIONYCH !!!


Podstawowe informacje

Instytucje wspierające rozwój ucznia zdolnego

Organizacje pozarządowe i fundacje wspierające uczniów zdolnych i uzdolnionych

Lista zajęć w instytucjach pozaszkolnych dla uczniów zdolnych

 

Razem możemy więcej …:

A właściwie „Realizujemy się najpełniej, jeśli potrafimy żyć dla innych”.

To myśl ks. J. Twardowskiego, która przyświecać będzie tegorocznemu projektowi Wars i Sawa w naszej szkole.

Idea wolontariatu realizowana w naszej szkole ma na celu ukazanie młodemu człowiekowi alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez czynienie dobra dla innych i czerpania z tego co się wspólnie robi, radości i własnej satysfakcji. Dodatkowym efektem naszych działań będzie uczenie się bezinteresowności,  aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,  poznawanie idei wolontariatu oraz budowanie pozytywnego   świata wartości.


Nasze działania obejmować będą:


  1. Pomoc w nauce:  uczeń – uczniowi.

  2. Kontynuacja działań samorządu uczniowskiego w trakcie otwartych dni  zebrań z rodzicami – prowadzenie kawiarenki.

  3. Propagowanie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców dzielnicy i miasta Warszawy zgodnie z ideą „Pamiętaj łączy nas krew, która ratuje życie”.Razem możemy więcej

Druga ścieżka tego hasła oparta będzie o projekt związany z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Rozpoczynając od daty 11 listopada 1918 r. poprzez  II wojnę światową  1939 – 1945, będziemy przybliżać  uczniom proces kształtowania się na powrót  wolnej, niepodległej II Rzeczypospolitej, w okolicznościach różnych wydarzeń, ważnych dla naszej historii, oraz wielkich zrywów patriotycznych całego społeczeństwa.  Setne rocznice tych ostatnich  będziemy świętowali w najbliższym czasie. Projekt „Niepodległa” obchodzony będzie w naszym kraju w latach 2017-2021.

Forma:


  1. Spotkania uczniów  z  kombatantami ze „Zgrupowania Chrobry II” – „bohaterami niepodległości” w ramach budowania wspólnoty i więzi międzypokoleniowej oraz utrwalania świadomości lokalnego środowiska, wkładu kombatantów w odzyskanie niepodległości. Szkoła  od wielu lat  świętuje  odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą oraz inne rocznice patriotyczne  poprzez stały kontakt z kombatantami „Zgrupowania Chrobry II” -przedstawicielami  środowiska lokalnego.

  2. Wycieczki uczniów do miejsc pamięci narodowej.

  3. Przedstawienia teatralno-muzyczne związane z rocznicami zrywów i ważnych polskich wydarzeń historycznych.

  4. Przybliżanie nauki polskiej  historii poprzez - tworzenie w ramach klasy w szkole -  historycznych grup  rekonstrukcyjnych.

  5. Finał projektu „Niepodległa” – V 2018.

 


Reklama:klimatyzacja