23.03.2019.
Świetlica
Kierowik Świetlicy:

Pani Jolanta Władzińska
przyjmuje w:
środa           9.00-10.00
czwartek     16.00-17.00
                 
oraz w trakcie zebrań z rodzicami 17:00-19:00


REGULAMIN ŚWIETLICY pdf

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA PRZEZ JEGO RODZICÓW pdf


PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

 

PRZYJŚCIA PO  DZIECKO DO ŚWIETLICY RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA W STANIE WSKAZUJĄCYM NA SPOŻYCIE ALKOHOLU. 

 


Reklama:klimatyzacja