19.03.2019.
Odsłonięcie popiersia patrona naszej szkoły - Mirosława Biernackiego

ImageDzień  9 stycznia  2009 roku z pewnością przejdzie do historii naszej szkoły. O godzinie jedenastej, w sali gimnastycznej, zebrało się wielu wspaniałych gości, aby uczestniczyć w odsłonięciu popiersia patrona naszej szkoły – Mirosława Biernackiego i kolejny raz oddać mu należny hołd.

Inicjatorami uroczystości byli jego koledzy i przyjaciele z czasów, kiedy to wspólnie walczyli o wolność kraju w Zgrupowaniu Chrobry II, część artystyczną przygotowali uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego, muzyki i plastyki.

Na tę szczególną akademię przybyli przedstawiciele władz dzielnicy – vice burmistrzowie: Wojciech Lesiuk i Paweł Pawlak;  naczelnik WO i W p. Mariola Zielińska; dyrektor DBFO – p. Renata  Piekut; proboszcz naszej parafii – ks. Antoni Wita oraz Rodzina patrona – Państwo Jabłońscy i liczni przedstawiciele Zgrupowania Chrobry II. Nie zabrakło przedstawicielki Muzeum Woli; przedstawicieli Związku Powstania Warszawskiego; zaproszonych dyrektorów szkół i wolskich placówek oświatowych.

Część oficjalna to krótkie wystąpienia dyr. szkoły p. Pawła Prusika, przedstawiciela Zgrupowania Chrobry II p. Jerzego Zakrzewskiego oraz najbliższej Rodziny bohatera Powstania Warszawskiego, to wspomnienia dotyczące jego życia i ofiarnej walki w obronie ojczyzny.

Wielkie wrażenie na zebranych wywarł montaż literacko muzyczny, przygotowany przez uczniów naszej szkoły, związany tematycznie z warszawskim powstaniem a w szczególności z postacią Mirosława Biernackiego.

Zebrani na Sali uczestnicy uroczystości, wsłuchując się w wygłaszane teksty i słowa patriotycznych pieśni, przypominali sobie atmosferę tamtych odległych lat. Wielu weteranów walk powstańczych ukradkiem ocierało łzy wzruszenia. Niektórzy, słysząc znane partyzanckie pieśni, zachowywali się tak, jakby w jednej chwili ubyło im lat – śpiewali razem z młodzieżą.

Część oficjalna zakończyła się odsłonięciem popiersia Mirosława Biernackiego, wykonanego przez      p. Wita  Bogusławskiego. Odsłonięcia dokonali: Burmistrz dzielnicy p. Paweł Pawlak, p. Jerzy Zakrzewski oraz dyrektor szkoły p. Paweł Prusik.

Poświęcił je wraz ze sztandarem Zgrupowania Chrobry II proboszcz naszej parafii – ksiądz Antoni Wita.

Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie przybyłych na uroczystość gości z władzami dzielnicy.

Z całą pewnością ta niezwykła uroczystość na długo pozostanie w pamięci nie tylko uczniów naszej szkoły, ale również tych, którzy ją uświetnili swym przybyciem.

 


Reklama:klimatyzacja