23.03.2019.
Stołówka szkolna

JADŁOSPIS


   

Ajent Stołówki szkolnej: 

p. Jolanta Chmielecka: tel. 608-817-415

 

Mbank: 95 1140 2004 0000 3702 5641 6743

Stołówka Szkolna

Ul. Miedziana 8

00-814 Warszawa

Dokonując przelewu należy koniecznie wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza, miesiąc za który dokonana jest wpłata oraz rodzaj posiłku (obiad, zupa, II danie, całodzienne wyżywienie, śniadanie).

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

PRZYPOMINAM, ŻE DECYZJE WYDANE PRZEZ OPS NA OBIADY WAŻNE SĄ TYLKO DO KOŃCA GRUDNIA.

ABY  UCZEŃ OTRZYMAŁ POSIŁEK W STYCZNIU,  NALEŻY JUŻ TERAZ ZGŁOSIĆ SIĘ DO OPS

 

MARZEC 21 dni roboczych

Abonament pełny 157,50 zł

Klasy sportowe 105 zł

II dania 136,50 zł

Zupy 42 zł

 


1. Zwroty za odwołane posiłki realizowane będą w formie odliczenia przy dokonywaniu/pobieraniu opłaty za miesiąc następny.


2. Państwa dokonujących opłat za wyżywienie przelewem na rachunek bankowy prosimy o samodzielne odliczenie zgłoszonych w miesiącu poprzednim nieobecności. Informujemy jednocześnie, że każdy przelew weryfikowany jest pod kątem zgodności wpłaconej kwoty z ilością zarejestrowanych przez nas odwołań.

3. Pod koniec każdego miesiąca będzie informacja o ilości dni obiadowych., mnożymy razy stawka:

4. Przypominam, że  odliczenie za niewykorzystane obiady można zrealizować wyłącznie przy zgłoszeniu nieobecności dziecka w szkole PRACOWNIKOM KUCHNI

5. Bez znaczenia pozostaje fakt czy była lub nie wniesiona opłata za obiady. Uczeń wpisany na listę posiłków jest automatycznie przenoszony na kolejny miesiąc.

6. Jednocześnie proszę o terminowe wpłaty za obiady. W przypadku dużych opóźnień dziecko nie otrzyma posiłku.


 

   

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice,

 

Informuję, że od  listopada 2017  następują zmiany  w płatnościach oraz odwoływaniu obiadów.

 

Opłaty za obiady będą przyjmowane do 5  każdego miesiąca  – gotówka w godz.

 8-10,  przelewem na konto do 10 - go każdego miesiąca.


Nie będzie sms-ów przypominających o płatnościach.


1. W przypadku nie uiszczenia opłaty za obiady do 10 każdego miesiąca  dziecko nie otrzyma posiłku.

2. W przypadku  nieobecności dziecka w szkole, rezygnację z obiadu należy zgłosić przynajmniej  1 dzień  wcześniej.

3. Nie będzie możliwości wypisania dziecka z obiadu w dniu jego nieobecności.

4. Zgłoszenie NIEOBECNOŚCI ucznia osobiście na stołówce do godz. 15:00,  telefonicznie  lub sms-em  608 817 415   do godz. 18:00.

5. Wyjścia klasowe ( wycieczki, zawody, zielone szkoły)  zgłaszamy miń pięć dni przed planowanym wyjściem.  Organizator wyjścia  jest odpowiedzialny za terminowe zgłaszanie.

6. Zmiany podyktowane są organizacją  precyzyjnego zaopatrzenia    typu mięso, ryby,  naleśniki, pierogi  z  kilkudniowym wyprzedzeniem.

7. Powyższy regulamin obowiązuje we wszystkich placówkach szkolnych na Woli.

Jadłospisy układane są dekadowo wg  wymogów DBFO

 


Reklama:klimatyzacja