23.01.2019.
"Miedziane Nutki" w Muzeum Powstania Warszawskiego
17 II 2009 chór „Miedziane Nutki”  wziął udział w spotkaniu patriotycznym z  kombatantami
biorącymi udział w powstaniu warszawskim w 1944 r.
Uroczystość odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego,
w którym uczestniczyli nie tylko nieliczni już powstańcy ale również władze Warszawy
oraz uczniowie szkół warszawskich.
Spotkanie służyło przybliżeniu historii powstania warszawskiego młodemu pokoleniu.
Powstańcy -wspomnienia z tego tragicznego
czasu ich młodości -  opracowali w formie zeszytów,
w których zamieszczono nie tylko opisy wydarzeń  wojennych ale również fragmenty opowiadań powstańców,
czy wiersze lub słowa piosenek. Zeszyty te  przekazano poszczególnym szkołom.
Nasza biblioteka wzbogaciła się o koleją ważną pozycję historyczną,, z autografami uczestników powstania.

To spotkanie pokoleń zostało zakończone odśpiewaniem przez chór „Miedziane Nutki” szkolnego hymnu „Szary Mundur”,
który jest balladą o naszym patronie Mirosławie Biernackim –  bohaterze i ofierze II  wojny światowej. Nasz występ zaowocował
zaproszeniem chóru na uroczystość patriotyczną, która odbędzie się salach Zamku Królewskiego w Warszawie

 


Reklama:klimatyzacja