21.01.2019.
Konkurs ekologiczny

Dnia 17 kwietnia odbył się w naszej szkole dzielnicowy , międzyszkolny konkurs ekologiczny dla uczniów klas V-VI wolskich szkół podstawwych. Tego dnia, pod opieką swoich nauczycieli przyrody przyjechali do nas  na godzinę 10 -tą najlepsi - wyłonieni w eliminacjach szkolnych - uczniowie interesujący się ekologią. Przybyli goście powitani zostali przez Dyrekcję naszej szkoły w pracowni przyrodniczej, gdzie odbywał się konkurs.

Przez godzinę zegorową wszyscy dzielnie walczyli o zwycięstwo, rozwiązując testowe zadania z ekologii. Nad przebiegiem konkursu  czuwała koordynatorka  - pani Małgorzata Nwakowska, nauczycielka przyrdy w naszej szkole. Wreszcie o godz. 11.30- po sprawdzeniu prac, szanowne jury ustaliło nazwiska uczniów, którzy zajęli I, II i III miejsca. Przyznano też dwa wyróżnienia. Były oczywiście nagrody, które wręczył zwycięzcom pan Dyrektor. Pani Wicedyrektor gorąco podziękowała nauczycielom za wkład pracy w przygotwanie uczniów do konkursu oraz wszystkim jego uczestnikom za podjęcie wyzwania i ambitną , uczciwą rywalizację. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali miłe prezenty. Serdecznie zapraszamy  na konkurs ekologiczny za rok!
 


Reklama:klimatyzacja