23.03.2019.
Pracownie polonistyczne

Opiekunkami pracowni polonistycznych są:

Pani Iwona Cichocka
Pani Iwona Chruściel
Pani Joanna Chochowska

Pracownie polonistyczne to miejsce, w którym uczniowie poznają przedstawicieli literatury polskiej i obcej, ale także zagłębiają się w reguły polskiej gramatyki i ortografii.

Klasy są doskonale wyposażone w sprzęt audio-wizualny, tj. tablicę multimedialną, rzutnik, telewizor z odtwarzaczem DVD i magnetofony, z których korzystamy wielokrotnie w czasie zajęć. Dzięki tym pomocom dydaktycznym lekcje wzbogacane są autentycznymi nagraniami językowymi oraz filmami w wersji oryginalnej, filmami edukacyjnymi, ekranizacjami lektur i wywiadami ze znanymi postaciami świata kultury i literatury.

  Nieodzowną pomocą dydaktyczną są także książki przedmiotowe, słowniki, antologie poezji oraz różnorodne opracowania literackie.

Dużo uwagi poświęcamy nie tylko na przygotowanie i aktualizowanie gazetek tematycznych oraz plansz tematycznych dotyczących problemów poruszanych przez nas na lekcjach języka polskiego, ale także na codzienną dbałość o ład i porządek w klasie.

Ważnym elementem organizowania i doskonalenia własnego warsztatu pracy była dla opiekunek tych pracowni troska o ich wygląd. Istotne było nie tylko stworzenie miłego i przytulnego miejsca do pracy, ale i w pełni funkcjonalnego, dobrze wyposażonego stanowiska pracy.

Pracownie polonistyczne to również miejsce spotkań dla miłośników teatru (uczestniczymy w projekcie "Internetowy Teatr TVP dla szkół"), filmu (ambitne, niekomercyjne filmy oraz dyskusje na tematy w nich poruszane) i orografii (zajęcia dodatkowe dla jej miłośników, ale także uczniów, dla których sprawia często problemy).

Rokrocznie bierzemy udział w wielu konkursach:

Wojewódzki Konkurs Polonistyczny
Dzielnicowy Konkurs Ortograficzny

Konkurs Ortograficzny Szkół Przyjaznych Uczniom z Dysleksją
Konkursy Recytatorskie m.in. "Warszawska Syrenka", "Wiersze Juliana Tuwima" "Czytam, więc jestem"...

...i wielu innych projektach szkolnych i międzyszkolnych.
 

" "
"
 


Reklama:klimatyzacja