23.01.2019.
Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów
W ostatnim dniu maja  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki sprawdzianu, który uczniowie klas 
szóstych pisali w dniu 2 kwietnia 2009r. Uczniowie nasi osiągnęli wysoki w skali staninowej. Taki wynik osiagnęło tylko 11,9 %
szkół w kraju.Uczniowie nasi sumiennie przygotowywali się do pisania sprawdzianu zewnetrznego, uczestniczyli w dodatkowych,
nieodpłatnych  zajeciach zorganizowanych i prowadzonych przez naszych nauczycieli na terenie szkoły

Gratulujemy!!!
 


Reklama:klimatyzacja