23.03.2019.
Piknik Ekologiczny
ImageDnia  23 X odbył się w naszej szkole ( jak już od kilku lat jesienią ) Piknik Ekologiczny. W tym roku był on poświęcony szczególnie promocji ekologicznych, przyrodniczych walorów Polski. Dużo miejsca podczas Pikniku zajął też temat dbałości o zdrowie. O godz. 8.15 na sali gimnastycznej zebrały się wszystkie klasy wraz z Gronem Pedagogicznym oraz przybyłymi rodzicami. Pan dyrektor przywitał wszystkich zebranych, następnie uczennica kl. VB wygłosiła krótkie przemówienie na temat ekologicznych walorów Polski. Po przemówieniu wszyscy obejrzeli przedstawienie pt. ,, Piękna nasza Polska cała", przygotowane przez klasę VB. W dalszej części imprezy klasy IV - VI walczyły o zwycięstwo w Konkursie Wiedzy Ekologicznej, zaś klasy II - III miały swój konkurs ,, Czy umiem dbać  swoje zdrowie". Odbył się także konkurs ,,Piękno Polski w języku angielskim". Wiodącym zadaniem tego dnia dla wszystkich klas było wykonanie Polskiego Drzewka Ekologicznego. Klasy przygotowały z gałęzi piękne, kolorowe drzewka, które teraz zdobią korytarze całej szkoły. Drzewka zostały zaprezentowane na zakończenie Pikniku na sali gimnastycznej, gdzie Pan Dyrektor wręczył klasom dyplomy za zwycięstwa w konkursach i wykonanie najpiękniejszych drzewek. Podczas Pikniku były też owocowe soki, sałatki i ekologiczne kanapki przygotowywane przez klasy. Wszyscy tego dnia doskonale się bawili się, uczyli i degustowali ekologiczne pyszności. 
 


Reklama:klimatyzacja