19.03.2019.
Ślubowanie klas pierwszych

ImageW dniu 14 października 2009 roku w Szkole Podstawowej nr 26 w Warszawie odbyło się  ślubowanie i pasowanie klas pierwszych. W uroczystości wzięli  udział uczniowie i pracownicy szkoły oraz licznie przybyli rodzice. Uczniowie klasy I a, I b i I c z tej okazji przedstawili program artystyczny złożony z piosenek i wierszy. W obecności Dyrekcji i tak licznej publiczności pierwszoklasiści  złożyli ślubowanie. Dumni i z uniesioną głową po inauguracji powrócili do swoich klas aby uczcić swój „pierwszy egzamin” przy słodkim poczęstunku. Uwieńczeniem dnia było wręczenie pamiątkowych dyplomów     i legitymacji szkolnych.

 


Reklama:klimatyzacja