21.03.2019.
Dzień promocji szkoły
Image19 stycznia 2010r. zaprosiliśmy dzieci sześcioletnie razem z rodzicami na Dzień promocji szkoły.Wszyscy obejrzeli pokaz multimedialny prezentujący pracę z najmłodszymi uczniamy od klasy 0 do klasy III(układ zajęć, podręczniki, rozkład dnia, zajęcia pozalekcyjne, imprezy szkolne, świetlica,stołówka,opieka pedagogiczna i psychologiczna, bezpieczeństwo, współpraca z rodzicami).
O nowymsystemie edukacji, nowych wyzwaniach, celach, zadaniach poinformował zebranych Dyrektor placówki.Psycholog mówiła o dojrzałości szkolnej dziecka sześcioletniego, odpowiadała też na liczne pytania rodziców. Swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy w klasie pierwszej sześciolatków oraz w klasie
0 podzieliły się wychowawczynie.Rodzice i przyszli uczniowie obejrzeli szkołę, szczególną uwagę zwracając na wydzieloną częśćdla uczniów klas młodszych. Wszystkim podobał się występ klasy Ic (sześciolatków) w programie "Koty"
Atrakcją był też pokaz akrobatyczny uczniów klasy I a o profilu sportowym.
 


Reklama:klimatyzacja