21.03.2019.
Apel podsumowujący pracę w I semestrze
W dniu 29 stycznia w naszej szkole apel podsumowujący naszą pracę w I semestrze. Odświętnie ubrani uczniowie odbierali z rąk Pana Dyrektora dyplomy
i nagrody za swoją sumienną pracę. Na apelu nie zabrakło też przedstawicieli mediów. Uczniowie naszej szkoły  mogli obejrzeć się w programie telewizyjnym, w którym wypowiadali się na temat spędzania ferii zimowych.
 


Reklama:klimatyzacja