23.01.2019.
Dzielnicowa konferencja "Sześciolatki w pierwszej klasie"

ImageW dniu 23 lutego w naszej szkole odbyła się
Dzielnicowa konferencja „Sześciolatki w pierwszej klasie”
Spotkanie prowadzili Pan Paweł Prusik - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr26
wraz z Panią Beatą Urbanek-Żywicą - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 221
przy ul. Ogrodowej 42.

Na Konferencję przybyli zaproszeni goście: Pani Alina Sarnecka – Naczelnik
w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
Pani Krystyna Mucha – Dyrektor Wydziału Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego oraz Pani Violetta Pulwarska – Dyrektor Wydziału Wychowania
i Kształcenia Specjalnego w Kuratorium Oświaty.

Swoją obecnością zaszczycili Konferencję przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
Burmistrz Dzielnicy Wola - Pan Marek Andruk, Naczelnik Wydziału Oświaty
i Wychowania - Pani Mariola Zielińska.

W Konferencji uczestniczył Radny Komisji Oświaty Adam Sadowski. Bardzo licznie przybyli
dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli Dzielnicy Wola, przedstawiciele DBFO,
także nauczyciele, pedagodzy, reprezentanci poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Ale przede wszystkim na spotkanie przybyli zaproszeni Rodzice i opiekunowie
wraz ze swoimi 6-letnimi pociechami. Konferencję rozpoczął pokaz akrobatyczno-gimnastyczny
w wykonaniu najmłodszych uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 26.

Następnym punktem spotkania był owacyjnie przyjęty występ artystyczno-muzyczny pod tytułem „Koty”, w wykonaniu szkolnych sześciolatków z klasy pierwszej c. Dzieci zaprezentowały cały swój potencjał, zdobytą wiedzę, umiejętności aktorskie, wokalne i instrumentalne. Pokaz wzbudził podziw i uznanie wśród zaproszonej dorosłej części publiczności.

Po tak owacyjnie przyjętym występie sześciolatków, głos zabrały przedstawiciele rodziców tych dzieci. Mamy najmłodszych uczniów zachęcały obecnych na sali rodziców do zapisywania swoich dzieci do pierwszej klasy, przedstawiając argumenty za takim właśnie wyborem.

Następnie, o zmianach w polskim systemie edukacji, związanych z obniżeniem wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego, zapoznała wszystkich
p. Alina Sarnecka.

W swoim wystąpieniu przedstawiła kompendium wiedzy na temat proponowanych zmian i rozwiązań systemowych, dotyczących kształcenia dzieci sześcioletnich.
W bardzo życzliwy sposób zachęciła rodziców do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej przyszłości edukacyjnej swoich dzieci i z pełną odpowiedzialnością zapisania ich do szkoły.

O gotowości szkolnej i predyspozycjach psychomotorycznych dziecka 6-letniego mówiły Panie psycholog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 6 przy ul. Karolkowej 56 oraz ze szkoły – p. Katarzyna Rokicka i p. Monika Borowa. Przedstawiły prezentację multimedialną na temat cech dziecka 6-letniego, warunkujących i determinujących jego rozwój mentalny i społeczny, a także pracę w grupie rówieśniczej.

Pani Monika Borowa – psycholog z SP Nr 26 przedstawiła wyniki ankiet, jakie przeprowadziła na próbie 21 rodziców dzieci sześcioletnich z klasy pierwszej c. Wynika z nich, iż 100% rodziców jest bardzo zadowolonych z podjętej pół roku temu decyzji i zapewnia, iż analogiczną podjęli by jeszcze raz.

Na zakończenie oficjalnej części Konferencji, Pan Burmistrz Marek Andruk zaprezentował ofertę Dzielnicy Wola w zakresie kształcenia i edukacji dzieci sześcioletnich. Mówił o wsparciu finansowym dla wspomnianych oddziałów
i zachęcał rodziców do rozmów z obecnymi dyrektorami szkół podstawowych
i specjalistami.

W dalszej części spotkania rodzice mogli zapoznać się z ofertą szkół podstawowych na Woli, mieli możliwość wzięcia ulotek i folderów promocyjnych przygotowanych przez poszczególne szkoły. Był czas na indywidualne rozmowy, konsultacje z wychowawcami świetlicy, nauczycielami, pedagogami, psychologami, logopedami, terapeutami, reedukatorami i innymi pracownikami szkoły.

Rodzice i opiekunowie z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli bazę Szkoły Podstawowej Nr 26 pod kątem przygotowania do pracy z dzieckiem sześcioletnim, tj. sale przedszkolne oraz sale edukacji wczesnoszkolnej wyposażone zgodnie
z obowiązującymi standardami w część edukacyjno- dydaktyczną oraz rekreacyjną. Obejrzeli kolorowe sale, barwne mebelki, dywaniki, zabawki, pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku dziecka.

Wszyscy uczestnicy Konferencji, w tym zaproszeni goście, przedstawiciele władz oświatowych Dzielnicy oraz rodzice, bardzo wysoko ocenili jakość, poziom merytoryczny i artystyczny, a także walory organizacyjne spotkania.
 


Reklama:klimatyzacja