23.03.2019.
Pracownie edukacji wczesnoszkolnej
Opiekunowie sal:
Pani Magdalena Przychodzeń
Pani Małgorzata Łucyk
Pani Agnieszka Liszkiewicz-Pakulska
Pani Małgorzata Drozdowicz
Pani Beata Brodala
Pani Dorota Wójcik
Pani Jolanta Gąsiorowska

 
Image
Szkoła dysponuje siedmioma profesjonalnie wyposażonymi salami edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie klas I-III uczestniczą również w zajęciach muzyki, języka angielskiego i katechezy. Nauczyciele prowadzą zajęcia metodami aktywnymi, rozwijającymi twórczość i logiczne myślenie dzieci. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych i sportowych.
Co roku uczniowie klas I-III biorą udział w nastepujących konkursach:
Czysta Planeta - konkurs plastyczny.
Pierwsza pomoc w razie wypadku - konkurs na najlepszy plakat.
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur" dla klas III.
Konkurs Ortograficzny dla klas III.
Wielkanocna kartka świąteczna - konkurs plastyczny.
Nasze ulubione wiersze - konkurs recytatorski.
Warszawaska Syrenka - konkurs recytatorski.
Parton szkoły - konkurs plastyczny.
Wiersze o Warszawie - konkurs recytatorski.
Konkurs matematyczny dla klas III
Święto Ziemi - Nasza planeta - konkurs plastyczny dla klas I i II
Konkurs literacki dla klas III
Olimpiada sportowa
Od tego roku szkolnego uczniowie klas drugich mogą uczestniczyć w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangurek".
Image Image
Image Image
Image Image
""
" "
" "
ImageImage

Placyk zabaw oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów klas edukacji
wczesnoszkolnej w ramach projektu  współfinansowanego z funduszy
europejskich - Radosna Szkoła.
 


Reklama:klimatyzacja