21.01.2019.
"Talent Woli"
,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie”. Paulo Coelho

1 czerwca 2009 roku w Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Grenady 16 odbyła się po raz drugi uroczysta Gala Tytułu ,,Talent Woli" poświęcona prezentacji dokonań wybitnie uzdolnionych uczniów naszej dzielnicy.

Organizatorem konkursu był Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola Urzędu m.st. Warszawy, a współorganizatorem i gospodarzem spotkania Gimnazjum nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W II edycji Dzielnicowej Gali „Talent Woli” 2010 spośród zgłoszonych kandydatów specjalnie powołana Kapituła powołana przez Burmistrza Dzielnicy wybrała 42 nominowanych uczniów w czterech kategoriach: literackiej, artystycznej, sportowej i otwartej. Wśród nich jest piętnastu uczniów, którzy po raz drugi w historii naszej dzielnicy otrzymali statuetkę „Talent Woli”.
Tytuł "Talent Woli" otrzymał także uczeń naszej szkoły - Cyryl Polc -

- kategoria – „sportowa” –akrobatyka sportowa.

Gratulujemy...

Honorowy patronat objęli:

Pan Marek Andruk – Burmistrz Dzielnicy Wola m. st. Warszawy oraz Pan Dariusz Puścian- Przewodniczący Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

Uczestnikami Gali byli uzdolnieni uczniowie wolskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz zaproszeni goście:

Pani Jolanta Lipszyc - Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy,

Pani Halina Dankowska - Starszy Wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty,

Pan Marek Andruk - Burmistrz Dzielnicy Warszawa Wola,

Pan Paweł Pawlak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola,

Pan Mieczysław Zmysłowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola,

Pan Michał Szczerba - Poseł na Sejmu RP,

Pan Adam Sadowski-Radny Dzielnicy Wola,

Naczelnicy i pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania, Kultury i Sportu Urzędu Dzielnicy Wola, Członkowie Kapituły, pracownicy DBFO, przedstawiciele Związków Zawodowych, dyrektorzy wolskich szkół, nauczyciele, rodzice uzdolnionych uczniów.

Zgodnie z regulaminem każda szkoła przystępująca do konkursu mogła zgłaszać po jednym uczniu w każdej z czterech kategorii: artystycznej, literackiej, sportowej i otwartej.

 


Reklama:klimatyzacja