23.03.2019.
VII Wolska Debata "Szkoła na straży praw dziecka"
W piątek 19 listopada odbyła się VII Wolska Debata "Szkoła na straży praw dziecka".
W debacie zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 25 wziął także udział Samorząd Szkolny z naszej szkoły. Nasi uczniowie wzięli udział w warsztatach, których celem było upowszechnieni wiedzy o Prawach Dziecka, kształtowanie umiejętności właściwego porozumiewania się, współdziałaniu w grupie oraz współtworzeniu wspólnoty uczniów i nauczycieli. Warsztaty umożliwiły uczniom stawanie się co raz bardziej samodzielnym w dążeniu do szerzenia dobra oraz odpowiedzialności społecznej.
Na koniec debaty nasz Samorząd Uczniowski otrzymał pamiątkowy certyfikat uczestnictwa, podpisany przez władze dzielnicy Wola.
 


Reklama:klimatyzacja