21.01.2019.
Spotkanie z Panią Minister Edukacji Narodowej

W siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej 31 marca 2011 roku odbyło się spotkanie minister Katarzyny Hall z nauczycielami. Zostało ono zapowiedziane, w obecności Prezydenta  Bronisława Komorowskiego, przez minister Katarzynę Hall podczas wizyty w Szkole Podstawowej Nr 26 w Warszawie w ubiegłym roku, w przededniu Święta Niepodległości.

Minister Katarzyna Hall na początku spotkania, nawiązując do obchodów Święta Niepodległości, podkreśliła wagę edukacji obywatelskiej i patriotycznej w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Podczas pierwszej części spotkania minister Katarzyna Hall udzielała odpowiedzi na pytania przekazane wcześniej przez  nauczycieli SP 26. Pytania te dotyczyły zasadniczych dla nauczycieli kwestii, m.in.: proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w ustawie o systemie oświaty, płac nauczycielskich, edukacji przedszkolnej, godzin realizowanych w szkołach, o których mowa w art. 42 Karty Nauczyciela, pracy nauczycieli specjalistów.

 Minister Katarzyna Hall zauważyła, że największym wyzwaniem dla systemu edukacji będą zachodzące w Polsce procesy demograficzne. Zmiany w prawie oświatowym proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mają złagodzić związane z tym trudności oraz podnosić jakość edukacji.

W drugiej części spotkania minister Katarzyna Hall odpowiadała na pytania zadawane przez obecnych na sali dyrektorów szkół. Przedstawiciele wolskiej oświaty mieli okazję do otwartego przedstawienia swoich problemów, minister Katarzyna Hall z uwagą ich słuchała i udzielała merytorycznych odpowiedzi.

Na zakończenie dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 26 Paweł Prusik podziękował za spotkanie i zaprosił minister Katarzynę Hall do udziału w Dzielnicowej Gali „Talent Woli 2011” w czerwcu bieżącego roku.

 

 

 


Reklama:klimatyzacja