19.03.2019.
Sprzątanie świata 2011

                Szkoła Podstawowa nr 26 w Warszawie uczestniczyła w akcji „Sprzątanie Świata”, która odbyła się 16.09.2011r. Uczniowie klas IV - VI wraz z nauczycielami rozpoczęli akcje o godz. 10.45. Każdej klasie został przydzielony inny teren w pobliżu szkoły. Uczniowie podczas sprzątania używali rękawic ochronnych, a śmieci były zbierane do foliowych worków, które przygotował dla nas Wydział Ochrony  Środowiska Dzielnicy –Wola.

Akcja przebiegała sprawnie, uczniowie zebrali wiele worków odpadów, wśród których przewagę stanowił papier i plastik. Uporządkowano okolice wokół szkoły, za przedszkolem, przy ul. Twardej i Srebrnej. Na godzinach wychowawczych  i lekcjach przyrody odbyły się pogadanki dotyczące tematu tegorocznej akcji: „Lasy to życie-chrońmy je! Mamy wielką nadzieję, że tego typu akcje zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia


 


Reklama:klimatyzacja