19.03.2019.
Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych
W dniu 14 października 2011r. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.
Na zaproszenie pierwszoklasistów licznie przybyli goście: Dyrekcja Szkoły, kombatanci,rodzice, grono pedagogiczne i delegacje uczniów klas starszych.
Uczniowie klas pierwszych pięknie zaprezentowali część artystyczną: wiersze
i piosenki. Nastepnie ślubowali na sztandar szkoły. Dyrekcja Szkoły dokonala aktu pasowania każdego pierwszaka na ucznia naszej szkoły. Dzieci otrzymały pamiatkowe akty ślubowania i legitymacje szkolne.
Przedstawiciele klas trzecich wręczyli pierwszakom własnoręcznie wykonane upominki - zakładki do książek.
W klasach na uczniów czekał słodki poczęstunek. Miłą pamiątką będą zdjęcia klasowe, które zostały zrobione na zakończenie uroczystości.
 


Reklama:klimatyzacja