27.07.2017.
Diagnozy i badania

Diagnozowanie działalności dydaktycznej w roku szkolnym 2016/2017:


Oddziały przedszkolne i klasy 1-3


klasa 0P Diagnoza wstępna  i końcowa IX 2016 -  IV/V 2017

         

klasy pierwsze Badanie dojrzałości szkolnej uczniów    IX 2016 
                                                             

klasy pierwsze                Sprawdzian kompetencji na zakończenie klasy pierwszej.                  VI 2017                    


klasy drugie                    Sprawdzian kompetencji po klasie pierwszej                                      IX 2016                    


klasy drugie                     Sprawdzian kompetencji na zakończenie klasy drugiej.                    VI 2017                        


klasy trzecie                    Sprawdzian kompetencji w zakresie pięciu standardów po klasie drugiej   IX 2016      


klasy trzecie                   Sprawdzian kompetencji na zakończenie klasy trzeciej                      VI 2017                          


klasy 1-3                         Diagnoza językowa                                        IX  i VI  2016/2017                       KLASY CZWARTE  - diagnozy wewnątrzszkolne
KLASY PIĄTE  - diagnozy wewnątrzszkolne 
KLASY SZÓSTE  - diagnozy wewnątrzszkolne

Analiza Podstawy Programowej:
a) diagnoza humanistyczna
b) diagnoza matematyczno- przyrodnicza
c) diagnoza językowa  
 Diagnozy przeprowadzamy w lutym i w czerwcu 2017


           

                                                                                      

                                                                                            

                       

                     


 


Reklama:klimatyzacja