21.01.2018.
Diagnozy i badania

Diagnozowanie działalności dydaktycznej w roku szkolnym 2017/2017:


Oddziały przedszkolne i klasy 1-3


klasa 0P Diagnoza wstępna  i końcowa IX 2017 -  IV/V 2018

         

klasy pierwsze Badanie dojrzałości szkolnej uczniów    IX 2017

klasy I-III- diagnozy wewnętrzne posemestralne- styczeń i czerwiec 2018
                      


KLASY CZWARTE  - diagnozy wewnątrzszkolne
KLASY PIĄTE  - diagnozy wewnątrzszkolne 
KLASY SZÓSTE  - diagnozy wewnątrzszkolne

Analiza Podstawy Programowej:
a) diagnoza humanistyczna
b) diagnoza matematyczno- przyrodnicza
c) diagnoza językowa  
 Diagnozy przeprowadzamy w styczniu i czerwcu 2018KLASY SIÓDME- diagnozy wewnątrzszkolne


Testy diagnozujące przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty:

a) język polski

b) matematyka

c) język angielskipaździernik 2017

styczeń 2018

marzec 2018

maj 2018


           

                                                                                      

                                                                                            

                       

                     


 


Reklama:klimatyzacja